Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Jestem mieszkańcem strefy (Parkingowa Karta Mieszkańca)


Mieszkańcu!

Pamiętaj o ponownym złożeniu wniosku przed upływem ważności karty/abonamentu. Data ważności karty/abonamentu znajduje się m.in. w mailu potwierdzającym aktywację karty/abonamentu.

Możesz  to zrobić już na 30 dni przed końcem okresu ich ważności składając kolejny wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu.

Przypominamy, że dopiero wówczas poprzez otrzymany drogą mailową link do płatności należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.

Również samo dokonanie opłaty, bez ponownego złożenia wniosku nie powoduje przedłużenia karty/abonamentu. Te wpłaty także podlegają zwrotowi.

Jeśli nie zdecydujesz się na złożenie wniosku oraz wniesienie opłaty za kartę/abonament to będzie obowiązywał Cię cennik opłat za postój pojazdu na oznakowanych płatnych miejscach postojowych (do uiszczenia w parkomatach umieszczonych w strefach lub poprzez aplikacje mobilne) oraz opłata dodatkowa - w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój.Jak uzyskać Parkingową Kartę Mieszkańca?

Sprawdź, czy jesteś mieszkańcem „Strefy A” – niebieskiej lub „Strefy B” – zielonej – LINK

Aby uzyskać Parkingową Kartę Mieszkańca (PKM) „Strefy A” (niebieskiej) lub „Strefy B” (zielonej) musisz spełnić 1 z 2 poniższych warunków:

  • musisz być zameldowany na pobyt stały w granicach „Strefy A” (w przypadku ubiegania się o Parkingową Kartę Mieszkańca „Strefy A”) lub zameldowany na pobyt stały w granicach „Strefy B” (w przypadku ubiegania się o Parkingową Kartę Mieszkańca „Strefy B”),
  • musisz posiadać zameldowanie na pobyt czasowy w granicach „Strefy A” lub „Strefy B” oraz jednocześnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT) w jednym z katowickich Urzędów Skarbowych.

Jeżeli spełniasz jeden z 2 powyższych warunków oznacza to, że jesteś uprawniony do uzyskania Parkingowej Karty Mieszkańca – czyli abonamentu przysługującego na samochód lub motocykl. Przy czym:

  • Parkingowa Karta Mieszkańca „Strefy A” (niebieskiej) – uprawnia do parkowania zarówno na obszarze „Strefy A” (niebieskiej), jak i „Strefy B” (zielonej),
  • Parkingowa Karta Mieszkańca „Strefy B” (zielonej) – uprawnia do parkowania w „Strefie B” (zielonej) – natomiast nie uprawnia do parkowania w „Strefie A”.

Warto podkreślić, że jest to najważniejsza zmiana dla mieszkańców stref płatnego parkowania. Do tej pory Parkingowa Karta Mieszkańca przysługiwała wyłącznie na dwie wybrane ulice. Jednak Prezydent Miasta Marcin Krupa, biorąc pod uwagę głos mieszkańców, postanowił rozszerzyć ten przywilej na całą strefę.

Koszt zakupu:


MiesiącKwartałPół roku
„Strefa A”20,00 zł50,00 zł100,00 zł
„Strefa B”10,00 zł25,00 zł50,00 zł

Najszybciej i najwygodniej wniosek o wydanie Parkingowej Karty Mieszkańca złożysz przez Internet TUTAJ 


WAŻNE!

  • Parkingową Kartę Mieszkańca (PKM) możesz otrzymać tylko na jeden samochód, którego jesteś właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadasz do niego ważny tytuł prawny (np. umowę zawierającą w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzającą istnienie uprawnienia do korzystania przez Ciebie z pojazdu, którego nie jesteś właścicielem).
  • PKM nie jest drukiem lub kartą do włożenia za szybę samochodu. To informatyczny zapis w bazie danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), na podstawie którego Kontrolerzy MZUiM będą wiedzieli, że masz opłacony postój.
  • PKM dla Stef A i B możesz wykupić poprzez stronę internetową spp.katowice.eu
  • PKM można wykupić na miesiąc, kwartał lub pół roku, a jej czas obowiązywania będzie wynosił odpowiednio 30, 90 lub 180 dni od daty wydania.
  • Posiadacze PKM będą mogli parkować także w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju B35 z umieszczoną pod nim tabliczką ze stosowną informacją - nie dotyczy określonej części drogi wyłącznie pojazdów posiadaczy Parkingowej Karty Mieszkańca. Oznacza to, że uprawnieni do postoju w tym miejscu będą wyłącznie mieszkańcy posiadający Parkingową Kartę Mieszkańca. Kontrolę przestrzegania oznakowania sprawować będzie Straż Miejska.

UWAGA! 

System sprzedaży PKM jest obsługiwany przez pracowników, którzy potrzebują czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku. Dlatego zachęcamy do zakupu Karty na kolejne okresy z odpowiednim wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego abonamentu. Pozwoli to na nabycie lub kontynuowanie możliwości parkowania bez zbędnego stresu i dodatkowych kosztów. 

Brak abonamentu / karty spowoduje:

Termin uregulowania opłatyStawka w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój w ŚSPP („Strefa A”)Stawka w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój w SPP („Strefa B”)
do 7 dni od daty postoju150,00 zł100,00 zł
powyżej 7 dni od daty postoju300,00 zł200,00 złUWAGA !

NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT ZA PARKINGOWĄ KARTĘ MIESZKAŃCA, PARKINGOWĄ KARTĘ PRZEDSIĘBIORCY LUB ABONAMENTY (MIESIĘCZNY, KWARTALNY I PÓŁROCZNY) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Dopiero wówczas POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.