Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Opłaty i kontrole

Od 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe granice strefy płatnego parkowania oraz nowe stawki.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 3 zł – za postój do 30 minut
  • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

 Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 2 zł – za postój do 30 minut
  • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

W momencie rozpoczęcia postoju, należy niezwłocznie dokonać płatności za parking. Można to zrobić za pomocą płatności mobilnych (Anypark, skyCash-mobiParking, mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird) lub w parkomacie (płatność gotówką, kartą płatniczą lub blikiem). Opłaty w parkomacie są zapisywane w systemie i umieszczenie biletu za szybą nie jest konieczne, aby potwierdzić, że opłata została wniesiona.    

Od 1 grudnia 2023 roku została wprowadzona e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi specjalnymi urządzeniami bądź przez kontrolerów na ulicach, na które, z przyczyn technicznych, nie wjeżdża samochód kontrolujący. Pojazdy te skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych samochodów i weryfikują je z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę. 

W związku z powyższym zmienił się również sposób nakładania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Ma natomiast możliwość sprawdzenia na stronie internetowej spp.katowice.eu, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, została zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych jest jednolity w obydwu przypadkach. 

Jeżeli parkowałeś w Strefach Płatnego Parkowania Miasta Katowice i nie jesteś pewien czy opłaciłeś parkowanie lub czy Twój abonament przypadkiem nie wygasł, przeczytaj koniecznie poniższe informacje:

 • Od dnia 1 grudnia 2023 roku podstawową formą kontroli wnoszenia opłat w Strefach Płatnego Parkowania jest e-kontrola, wykonywana przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów przy pomocy elektronicznego mobilnego systemu kontroli opłat (e-kontrola), zamontowanego na pojazdach (ew. zdjęcie pojazdu). Przejeżdżając, urządzenie skanuje tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. Zgromadzone dane są porównywane z informacjami znajdującymi się w bazach danych MZUiM, zawierających informacje o opłaconych postojach oraz abonamentach.
 • W miejscach, gdzie odczyt tablic rejestracyjnych jest utrudniony lub niemożliwy, kontrolę wykonują pracownicy MZUiM.
 • Użytkownik pojazdu, który nie wniósł opłaty za postój zostanie obciążony opłatą dodatkową. Opłata taka powstaje z mocy prawa i do jej naliczenia wystarczy samo stwierdzenie postoju bez opłaty.


Kiedy zostanie naliczona opłata dodatkowa?

W "Strefie A":

 • kiedy użytkownik nie uiści opłaty w parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej lub przekroczony będzie czas, na który postój został opłacony,
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju w ramach jednej z form abonamentowych (Parkingowa Karta Mieszkańca, Parkingowa Karta Przedsiębiorcy, Abonamenty),
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju i nie przysługuje mu uprawnienie do korzystania ze stawki zerowej opłaty za postój pojazdu (pojazd elektryczny, postój osoby z niepełnosprawnościami na oznakowanym stanowisku postojowym),
 • kiedy użytkownik parkuje w „Strefie A”, a wniósł opłatę w wysokości określonej dla „Strefy B” (np. przy pomocy parkomatu ustawionego w „Strefie B”),
 • kiedy użytkownik parkuje w „Strefie A”, a posiada Parkingową Kartę Mieszkańca lub Abonament opłacone w wysokości określonej dla „Strefy B”.

W "Strefie B":

 • kiedy użytkownik nie uiści opłaty w parkomacie lub przy pomocy aplikacji mobilnej lub przekroczony będzie czas, na który postój został opłacony,
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju w ramach jednej z form abonamentowych (Parkingowa Karta Mieszkańca, Parkingowa Karta Przedsiębiorcy, Abonamenty),
 • kiedy użytkownik nie opłacił postoju i nie przysługuje mu uprawnienie do korzystania ze stawki zerowej opłaty za postój pojazdu (pojazd elektryczny, postój osoby z niepełnosprawnościami na oznakowanym stanowisku postojowym).


Jak dowiesz się o naliczeniu opłaty dodatkowej?

 • W przypadku naliczenia opłaty za wycieraczką pojazdu nie znajdziesz zawiadomienia, wystawionego przez kontrolera MZUiM. Nie otrzymasz również takiego zawiadomienia pocztą. Pierwszym dokumentem, jaki otrzymasz pocztą w związku z opłatą dodatkową będzie upomnienie, wydane w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej. W upomnieniu do kwoty opłaty dodatkowej zostaną doliczone jego koszty.
 • Aby sprawdzić, czy w związku z twoim parkowaniem nie została naliczona opłata dodatkowa, trzeba skorzystać ze strony spp.katowice.eu, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu uzyskasz informację o ewentualnym naliczeniu opłaty. Strona pokieruje cię, jakie czynności wykonać, aby taką opłatę uiścić. 

WAŻNE!!! 

Dane pojazdów, w stosunku do których naliczono opłatę dodatkową ze względów technicznych nie są aktualizowane na bieżąco. Proces rejestracji danych może potrwać do 72 godzin (np. w przypadku weekendów lub świąt). Dlatego też ich sprawdzenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym po dacie postoju, najlepiej po godz. 7.00.

 • Przepisy nie przewidują możliwości anulowania opłaty dodatkowej. Wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie przypadku, jeżeli postój faktycznie był opłacony, ale z jakiś względów (np. technicznych) nie został zarejestrowany w bazie danych MZUiM.


WAŻNE!

 • Z uwagi na uwarunkowania techniczne e-kontroli zwróć uwagęaby w parkomacie lub aplikacji mobilnej wpisać poprawny numer rejestracyjny samochodu oraz wskazać prawidłową Strefę (A lub B) postoju pojazdu. W tym przypadku nawet tzw. czeski błąd będzie skutkował naliczeniem opłaty dodatkowej.
 • Parkomaty w obu Strefach nie posiadają opcji dopłaty do już wykupionego biletu. Jeżeli chcesz przedłużyć czas postoju, musisz na nowo wnieść opłatę. Kolejna opłata musi być wniesiona niezwłocznie po zakończeniu poprzedniej i przed kolejną kontrolą. 

W przypadku braku możliwości określenia dokładnego czasu postoju proponujemy rozważyć możliwość opłaty za pomocą jednej z aplikacji mobilnych przy pomocy opcji „Start – Stop”. Rozwiązanie takie sugerujemy zastosować np. podczas wizyty w placówkach służby zdrowia lub urzędach.