Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Jestem przedsiębiorcą / chcę wykupić miejsce parkingowe

PARKINGOWA KARTA PRZEDSIĘBIORCY (PKP) ORAZ WYKUP „KOPERT”

Aby uzyskać Parkingową Kartę Przedsiębiorcy (PKP) musisz spełnić 1 z 2 poniższych warunków:

  • musisz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, której główne, stałe miejsce prowadzenia znajduje się na obszarze „Strefy A” (niebieskiej) lub „Strefy B” (zielonej),
  • musisz prowadzić działalność gospodarczą w formie osoby prawnej (np. spółki prawa handlowego) lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - z główną siedzibą zarejestrowaną na obszarze „Strefy A” (niebieskiej) lub „Strefy B” (zielonej).


Parkingowa Karta Przedsiębiorcy (PKP) to abonament, który umożliwia parkowanie wskazanego samochodu lub motocyklu do parkowania w całej „Strefie A” oraz „Strefie B”.


WAŻNE! 

  • Abonament możesz otrzymać tylko na jeden samochód, którego jesteś właścicielem jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub też przysługuje ci jako przedsiębiorcy inny ważny tytuł prawny do niego. Inny ważny tytuł prawny to umowa (lub kilka umów), zawierająca w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzająca istnienie uprawnienia do korzystania przez Ciebie z pojazdu, którego nie jesteś właścicielem.
  • PKP nie jest żadnym drukiem lub kartą do włożenia za szybę samochodu. To informatyczny zapis w bazie danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), na podstawie którego Kontrolerzy MZUiM będą wiedzieli, że masz opłacony postój.
  • PKP możesz wykupić poprzez specjalną stronę internetową spp.katowice.pl 
  • PKP będzie ważna na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.
  • Koszt zakupu PKP wynosi 700,00 zł na miesiąc.


UWAGA !

NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT ZA PARKINGOWĄ KARTĘ MIESZKAŃCA, PARKINGOWĄ KARTĘ PRZEDSIĘBIORCY LUB ABONAMENTY (MIESIĘCZNY, KWARTALNY I PÓŁROCZNY) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Dopiero wówczas POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.WYKUP KOPERTY

Jeżeli jesteś zainteresowany zastrzeżonym stanowiskiem postojowym, czyli tzw. „kopertą”, nie musisz spełniać żadnych warunków. Kopertę możesz wykupić zarówno w „Strefie A”, jak i „Strefie B”. Zakup „koperty” ma dwie formy różniące się czasem, w ramach którego można korzystać z koperty:

  • „Koperta” czasowa – uprawniająca do postoju na wyłączność w godzinach 7.00 – 17.00
  • „Koperta” całodobowa – uprawniająca do postoju na wyłączność przez całą dobę 

WAŻNE!

Aby wykupić „kopertę” należy  złożyć podanie w Dziale Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Kantorówny 2a. Formularz podania znajduje się TUTAJ.

Pracownicy MZUiM w oparciu o złożony wniosek dokonają analizy terenowej i poinformują o możliwości wyznaczenia koperty. Pamiętaj, że w niektórych rejonach miasta koperta może zostać wyznaczona w innej niż wskazana lokalizacja lub też możesz otrzymać pisemną (mailową lub listowną) odmowę  wyznaczenia koperty. Gdy będzie możliwość wyznaczenia stanowiska postojowego MZUIM podejmie działania w tym zakresie. 

Zastrzeżone stanowisko postojowe można otrzymać na czas określony obejmujący pełne miesiące, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok. Koperta zostanie wyznaczona oraz oznakowana przez MZUiM. Przez okres, na który została przydzielona, jej utrzymanie pozostaje po stronie wnioskodawcy.

Wszelkie dodatkowe informacje opisujące procedurę uzyskania tzw. koperty znajdują się na stronie internetowej MZUiM.

WAŻNE

Odpłatne udostępnianie czasowe lub całodobowe „koperty” osobom trzecim jest zabronione. Natomiast można udostępniać kopertę nieodpłatnie np. klientom. W przypadku, gdy na kopercie stoi pojazd do tego nieuprawniony, sprawę należy zgłosić Straży Miejskiej.

Koszt zakupu:


Opłata miesięczna za kopertę całodobowąOpłata miesięczna za kopertę czasową (7.00 – 17.00)
„Strefa A”1 500,00 zł800,00 zł
„Strefa B”1 000,00 zł500,00 zł