Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Jestem mieszkańcem Katowic spoza strefy (preferencyjny abonament oraz stawki za parkowanie)

Mieszkańcy Katowic (nie zamieszkujący stref płatnego parkowania) mają możliwość wykupienia preferencyjnego abonamentu. Rozwiązanie to jest korzystne dla mieszkańców, którzy często będą parkować w strefach płatnego parkowania.

Aby wykupić abonament musisz spełnić 1 z 2 poniższych warunków.

 • Musisz być zameldowany na pobyt stały w Katowicach
 • Musisz rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT) w jednym z katowickich Urzędów Skarbowych

Preferencyjne ceny zakupu abonamentu:


MiesiącKwartałPół roku
„Strefy A”300,00 zł750,00 zł1 500,00 zł
„Strefy B”200,00 zł500,00 zł1 000,00 zł

Abonament uprawnia wskazany w nim samochód lub motocykl do postoju w Strefach Płatnego Parkowania według następujących zasad:

 • jeżeli wykupiłeś Abonament zgodnie ze stawkami ustalonymi dla „Strefy A” będziesz mógł parkować wskazany w nim pojazd samochodowy (czyli także motocykl) w „Strefie A” (niebieskiej) oraz „Strefie B” (zielonej),
 • jeżeli wykupiłeś Abonament zgodnie ze stawkami ustalonymi dla „Strefy B” (zielonej) – będziesz mógł parkować wskazany w nim pojazd samochodowy (czyli także motocykl) wyłącznie w „Strefie B” (zielonej).

Abonamenty możesz wykupić TUTAJ

Od 1 grudnia obowiązują nowe granice strefy płatnego parkowania oraz nowe stawki.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 3 zł – za postój do 30 minut
  • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku 
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 2 zł – za postój do 30 minut
  • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Możliwość parkowania do 30 minut została wprowadzona dla szybkiego załatwienia spraw


WAŻNE!

 • Abonament możesz otrzymać tylko na jeden samochód, którego jesteś właścicielem (współwłaścicielem) lub też posiadasz inny ważny tytuł prawny do niego. Inny ważny tytuł prawny to umowa (lub kilka umów), zawierająca w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzająca istnienie uprawnienia do korzystania przez Ciebie z pojazdu, którego nie jesteś właścicielem.
 • Abonament nie jest żadnym drukiem lub kartą do włożenia za szybę samochodu. To informatyczny zapis w bazie danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), na podstawie którego Kontrolerzy MZUiM będą wiedzieli, że masz opłacony postój.
 • Abonamenty dla "Stef A i B" będziesz mógł wykupić od dnia 2 listopada 2023 roku poprzez specjalną stronę internetową spp.katowice.pl
 • Kupiony w ten sposób abonament będzie ważny od 1 grudnia 2023 roku. 
 • Abonament będzie ważny odpowiednio przez 30, 90 lub 180 dni od daty wydania.


UWAGA! 

System sprzedaży abonamentów jest obsługiwany przez pracowników, którzy potrzebują czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku. Dlatego zachęcamy do zakupu abonamentu na kolejne okresy z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to na nabycie lub kontynuowanie możliwości parkowania bez zbędnego stresu i dodatkowych kosztów.


UWAGA !

NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT ZA PARKINGOWĄ KARTĘ MIESZKAŃCA, PARKINGOWĄ KARTĘ PRZEDSIĘBIORCY LUB ABONAMENTY (MIESIĘCZNY, KWARTALNY I PÓŁROCZNY) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Dopiero wówczas POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.