Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

FAQ

Czy pojazdy elektryczne i hybrydowe mogą parkować bezpłatnie w każdym miejscu?

Pojazdy elektryczne – tak, ponieważ są zwolnione z opłat za postój w strefie na mocy ustawy. Natomiast nowa uchwała nie przewiduje zwolnień dla pojazdów hybrydowych, które mogą parkować na takich samych zasadach jak pozostałe samochody.


Czy strefą jest również objęty parking na pl. Chrobrego? 

Tak, wskazany parking również jest objęty płatnym parkowaniem (Strefa A).


Czy na ulicach, gdzie znajduje się żłobek, przedszkole i szkoła, zostały przewidziane jakieś miejsca typu kiss & ride lub kilku(nasto)minutowy bilet zero dla rodziców odwożących dzieci?

W sąsiedztwie takich placówek jak żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, tam, gdzie to możliwe, będą tworzone stanowiska typu „kiss & ride”. W niektórych miejscach niestety infrastruktura nie pozwala na wyznaczanie takich miejsc.


Co z osobami, które są zameldowane w Katowicach czasowo?

Do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca są uprawnione osoby zameldowane na pobyt czasowy w granicach Strefy A albo Strefy B oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, przy czym oba te warunki muszą być spełnione równocześnie. 


Czy Parkingowa Karta Mieszkańca jest na samochód czy na okaziciela?

Każdy mieszkaniec może starać się o abonament na jeden samochód, a identyfikatorem jest numer rejestracyjny. Karta przysługuje na jeden samochód osobie, która jest zameldowana w Strefie A lub w Strefie B i jest właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.


Czy jest przewidziana opcja parkowania dla mieszkańca posiadającego auto prywatne oraz auto służbowe, użytkowane naprzemiennie, przy czym tylko jedno w danym czasie jest parkowane w obrębie SPP?

Każdy mieszkaniec może starać się o abonament na jeden samochód.


Czy jest przewidziana karta na obie strefy? Dlaczego mieszkaniec strefy (np. Paderewa) może wszędzie pojechać i parkować (np. na Koszutkę), a ktoś spoza strefy (z Burowca) musi tam płacić?

Z uwagi na ograniczenie miejsc do parkowania w Strefie A np. poprzez deptaki, budynki użyteczności publicznej, mieszkańcy Strefy A mogą parkować także w Strefie B. Natomiast aby zaparkować w Strefie A, wszystkie osoby niezameldowane w tej strefie muszą ponieść opłatę. 

Katowiczan mieszkających poza strefami zachęcamy do zostawiania aut w centrach przesiadkowych oraz do korzystania z komunikacji miejskiej.


Czy będą budowane nowe parkingi? 

Na ul. Tylnej Mariackiej powstał wielopoziomowy parking. 


Czy karta ŚSPP pozwala na parkowanie za jej pomocą w SPP? 

Tak, osoby posiadające PKM wydaną dla Strefy A (Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania) mogą parkować na terenie całej strefy A oraz całej strefy B (Strefy Płatnego Parkowania).


Jak nowa polityka parkingowa ma się do osób z niepełnosprawnościami?

Osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować bezpłatnie wyłącznie na odpowiednio oznakowanych stanowiskach postojowych (niebieskie koperty). 


Czy trzeba ponosić opłaty za parkowanie na terenach wspólnot i spółdzielni?

Pobierane przez miasto opłaty obowiązują wyłącznie na drogach publicznych znajdujących się w ŚSPP i SPP. Zmiany nie obowiązują na terenach prywatnych, obszarach należących do wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni, które mogą prowadzić własną politykę parkingową.


Co z osobami, które mają teraz zaparkowany pojazd w Katowicach i czasowo przebywają np. za granicą?

Taka osoba będzie musiała dokonać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Czy za parkowanie można płacić w aplikacji mobilnej?

Tak, za postój można zapłacić za pomocą płatności mobilnych: Anypark, skyCash-mobiParking, mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird) lub w parkomacie kartą płatniczą lub blikiem. 


Co z odwiedzającymi starszych mieszkańców stref np. dziadków mieszkających na Koszutce lub z pacjentami szpitala na ul. Ceglanej, którzy czekają na wizytę lekarską?

Osoby te muszą ponieść opłatę za parkowanie zgodnie z regulaminem. 


Czy zakupu abonamentu można dokonać przez internet?

Z wyjątkiem zastrzeżonego stanowiska postojowego – koperty, zakupu abonamentu można dokonać poprzez stronę https://spp.katowice.eu/


Czy zakupu można dokonać stacjonarnie? 

Tak, jak dotychczas można kupić abonament stacjonarnie w oddziale MZUiM przy ulicy Warszawskiej 19. Rekomendujemy jednak prostszy i szybszy zakup przez Internet.


Co z osobami, które zawodowo muszą poruszać się samochodami, np. kurierami? 

Osoby te mogą skorzystać z opcji jednorazowej opłaty.


Ile muszą zapłacić osoby mieszkające poza strefą ŚSPP i SPP, aby móc w nich parkować?

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP, mogą nabyć abonamenty w Strefie B w kwocie 200 zł za miesiąc, 500 zł za kwartał oraz 1 tys. zł za pół roku, a w Strefie A – w kwocie 300 zł za miesiąc, 750 zł za kwartał oraz 1,5 tys. zł za pół roku.


Jak jest weryfikowane wniesienie opłaty?

Poprzez wprowadzoną e-kontrolę parkowania, wykonywaną przez pojazdy z zamontowanymi specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanują tablice rejestracyjne i weryfikują je z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę. Zmienił się również sposób nakładania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już za wycieraczką samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. 

W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zachowana został kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM.


Dlaczego likwiduje się miejsca parkingowe?

Zmiany te są spowodowane dostosowaniem do obowiązującej interpretacji przepisów przez policję – art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Jakie opłaty muszą ponieść przedsiębiorcy posiadający firmy w płatnych strefach?

Koszt karty przedsiębiorcy to 700 zł miesięcznie, przy czym uprawnia ona do postoju w obu strefach.


Co z osobami, które są właścicielami mieszkań i mieszkają w Katowicach, ale nie są tu zameldowane?

Osoby te muszą ponieść opłatę za parkowanie. Aby nie płacić, należy być zameldowanym na stałe bądź czasowo (w tym drugim przypadku należy również rozliczać podatek w Katowicach). 


Czy są przewidziane oferty miesięcznego abonamentu dla dojeżdżających do pracy? 

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują ani Strefy A, ani Strefy B, mogą nabyć abonamenty w Strefie B w kwocie 200 zł za miesiąc, 500 zł za kwartał i 1 tys. zł za pół roku, a w Strefie A – w kwocie 300 zł za miesiąc, 750 zł za kwartał oraz 1,5 tys. zł za pół roku.

Osoby spoza Katowic muszą ponosić opłaty dzienne zgodne z taryfikatorem. Osoby mieszkające poza strefą płatnego parkowania zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej lub pozostawienia pojazdów w centrach przesiadkowych i kontynuowania podróży komunikacją miejską. 


Gdzie znajdę przepisy regulujące funkcjonowanie SPP/ŚSPP?

Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice jest dostępna - kliknij TUTAJ


Gdzie szukać informacji?

Informacje o systemie parkowania są dostępne na spp.katowice.eu